[Giới thiệu] Đệ tam mạc đích mã cách lệ đặc – Túy Ngô Đồng

Đệ tam mạc đích mã cách lệ đặc

.

3823976_111922_1

(hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ :v)

.

Tác giả: Túy Ngô Đồng

Thể loại: Dân quốc, 1×1, ôn nhu thầm mến công x đạm nhiên nho nhã thụ, ngắn, bình đạm, HE

Tình trạng: Hoàn

………………………………………………….

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc