[Fun] Tây du ký

.

-Sư phụ : này Ngộ Không dạo này ta thấy Bát Giới và Sa Tăng có gì lạ lắm
-Ngộ Không : đúng là không giấu được sư phụ, quả là 2 đứa nó đồng tính, nó thích nhau sư phụ ạ!
-Sư phụ: ơ mi phừa phừa! thế này còn ra thể thống cống rãnh gì nữa!-
Ngộ Không: nhưng con bảo 2 đứa nó rồi! làm gì thì làm, tìm chỗ kín đáo, tránh ảnh hưởng đến sư phụ!
-Được ! thằng này khá quá! chỉ được cái hiểu tính thầy!
– dạ chủ yếu là để con được ở gần sư phụ thôi ạ :”> :”)

Tiếp tục đọc