[Đam mỹ – kịch tình ca] Trường dạ vị ương – Đêm dài vô tận

Kịch nói kết hợp với tình ca, nghe đi nghe đi, siêu hay luôn X”D ta đang bấn loạn với nó đây X”D

ta vốn định ngày kia mới post nhưng bấn quá đành làm luôn hôm nay đấy X”D

.

.

.

Đam mỹ hiện đại

[Kịch tình ca]

(Phiên bản truyện đam mỹ: Wattpad (thanks bạn phongdu đã cung cấp :”>))

.

.

Trường dạ vị ương

(Đêm dài vô tận)

.

Dịch: QT

Edit: Tiểu Bạch

.

.

Tiếp tục đọc