[Hint][How to train your dragon] Toothless x Hiccup

Mặc dù là phim cũ từ lâu lắm rùi nhưng ta vẫn ko kìm nổi bấn loạn về cái độ cute của cặp này mỗi khi xem lại, nên làm 1 bài duyệt lại hint, chuẩn bị sắp tới sẽ dịch thêm cả chút doujinshi cho cặp này nữa =)))

.

.

.

[How to train your dragon]

Toothless x Hiccup

avatar235616_12.

.

. Tiếp tục đọc