[MTVNDVT] Chương 34: Phía sau một người sư phụ

Là một thằng đồ đệ thú tính :v

.

.

.

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài chỉ mang tính lừa tềnh :v

.

Mặt Trời và ngũ đại vệ tinh

Tác giả: Tuyết Lạc

. Tiếp tục đọc