[MTVNDVT] Chương 33: Cậu muốn đuổi tôi đi?

Tiểu Bạch: Từ rày bắt đầu ngược công nha :”>

.

.

.

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài chỉ mang tính lừa tềnh :v

.

Mặt Trời và ngũ đại vệ tinh

Tác giả: Tuyết Lạc

. Tiếp tục đọc