[MTVNDVT] Hồ sơ nhân vật

Tiểu Bạch: Sau chương 32 thì có thể xem như truyện đã hết phần 1, mà các anh công có vẻ đã xuất hiện gần đầy đủ rồi nên ta xin phép được giới thiệu lại sơ qua 1 chút về các nhân vật nhé ^^

.

.

.

[Hồ sơ nhân vật]

.

.

. Tiếp tục đọc