[Thông báo] Tạm nghỉ phép mấy hôm

Dù biết bỏ bê nhà cửa là thói quen thường trực của mềnh chắc hơm cần thông báo😅😅😅, cơ mà do lần này có lý do chính đáng nên vẫn phải post hẳn 1 bài cho nó lịch sự 😂😂😂Khoảng 4 hôm tới ta đi du lịch nên sẽ ko đăng bài dc, là do đi du lịch, hơm phải ta lười đâu😂😂😂