[MTVNDVT] Chương 17: Thí sinh duy nhất

Tiểu Bạch: Hãy khen Bạch vì đã hoàn thành chương mới trước Tết đi \(^0^)/ (<= Ko biết xấu hổ)

.

.

.

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài chỉ mang tính lừa tềnh :v

.

Mặt Trời và ngũ đại vệ tinh
Tác giả: Tuyết Lạc

. Tiếp tục đọc