[MTVNDVT] Chương 13: Thành viên mới

Tiểu Bạch: Hiện giờ là 1:30 sáng, cố gắng viết xong để hoàn thành kịp tiến độ T.T

.

.

.

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài chỉ mang tính lừa tềnh :v

.

Mặt Trời và ngũ đại vệ tinh
Tác giả: Tuyết Lạc

. Tiếp tục đọc