[MTVNDVT] Chương 11: Lời thách đấu

Tiểu Bạch: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy :( ta hứa từ nay sẽ chăm chỉ hơn, có thể là 1 tuần 3-4 chương cũng ko biết chừng :))

.

.

.

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài chỉ mang tính lừa tềnh :v

.

Mặt Trời và ngũ đại vệ tinh
Tác giả: Tuyết Lạc

. Tiếp tục đọc