[MTVNDVT] Chương 9: Biến cố trong không gian ảo

Tiểu Bạch: Đáng lẽ hôm qua định post nhưng ngại thứ 6 ngày 13 =)))

.

.

.

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài chỉ mang tính lừa tềnh :v

.

Mặt Trời và ngũ đại vệ tinh

Tác giả: Tuyết Lạc

. Tiếp tục đọc