[DPKTH] Chương 54: “Hạnh phúc” của ca ca

Tiểu Bạch: Mạng ta dạo này chập cheng quá T_T

Cuối cùng cũng kiếm dc việc, tháng sau lại phải đi làm rầu T_T

.

.

.

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài đều chỉ mang tính lừa tềnh :v

Diễm Phong khuynh thiên hạ
[Đệ tứ quyển – Phong hồi Tịch quốc]
Tác giả: Tuyết Lạc

. Tiếp tục đọc