[DPKTH] Chương 47: Thủ lĩnh thực sự của Thập đại ảnh vệ

Tiểu Bạch: Sr mọi người vì sự chậm trễ, dạo này ta viết cứ bị phân tâm quá ^^”

.

.

.

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài đều chỉ mang tính lừa tềnh :v

Diễm Phong khuynh thiên hạ
[Đệ tam quyển – Bão táp sa trường]
Tác giả: Tuyết Lạc

Tiếp tục đọc