[DPKTH] Chương 46: Thiên hàng quân sư

Tiểu Bạch: Sr vì ta đã post muộn 1 ngày so với dự tính, để tạ lỗi chương này sẽ dài hơn một chút, chúc mọi người đọc vui vẻ ^^

.

.

. Tiếp tục đọc