[DPKTH] Chương 45: Hiến kế

Tiểu Bạch: Chính văn của chương này hơi ngắn, nhưng phía cuối sẽ có 1 món quà nhỏ, hy vọng các tình iu có thể cho qua ^^”

.

.

.

Chú thích: Mọi hình ảnh trong bài đều chỉ mang tính lừa tềnh :v Tiếp tục đọc