[DPKTH] Chương 40: Ước nguyện của nữ thần y

Chương này mang tính hư cấu + chém gió là chính, đến ta còn không biết mình đang viết kiếm hiệp hay tiên hiệp nữa nên các nàng cũng không cần thắc mắc về độ ảo của nó =)))

.

.

.

Đệ Tứ Thập Chương

Ước nguyện của nữ thần y

– Tuyết Lạc – Tiếp tục đọc