[DPKTH] Chương 32: Điều kiện

Sắp hết kỳ nghỉ xuân rùi nên chắc ta không thể viết nhanh như đợt trước nữa, bất quá sẽ cố gắng không để mọi người đợi quá lâu, cảm ơn mọi người.

.

.

.

Đệ tam thập nhị chương

Điều kiện

– Tuyết Lạc – Tiếp tục đọc