[Giới thiệu][Lục Tiểu Phụng đồng nhân] Tiên Hoa Mãn Lâu – Du Du Tiên

[Lục Tiểu Phụng đồng nhân]

Tiên Hoa Mãn Lâu

.

1-1402260952000-L

(hình ảnh trên chỉ mang tính lừa tềnh)

.

Tác giả: Du Du Tiên

Thể loại: Lục Tiểu Phụng đồng nhân, thần tiên yêu quái, Cơ Lang x Hoa Mãn Lâu, ngạo kiều lãnh khốc công x đạm nhiên ôn hoà thụ, HE

Tình trạng: Hoàn

……………………………………………………………………

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc