[Giới thiệu] Khương hoàn thị lão đích lạt – Truy Sát Tam Tiểu Sinh

Gừng càng già càng cay

(tạm dịch)

.

Tựa gốc: Khương hoàn thị lão đích lạt

Tác giả: Truy Sát Tam Tiểu Sinh

Thể loại: Trọng sinh, linh hồn chuyển hoán, hiện đại, thương giới, nguỵ phụ tử niên hạ, 1×1, cường cường, thâm trầm công x tiêu cực thụ, HE

Tình trạng: Hoàn

…………………………………………………………………….

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc