[Giới thiệu] Công chiêm mỹ nhân – Mộng Huyễn Công Lược

Công chiếm mỹ nhân

.

0D6C51D0DB7805381C71241FC0B28BBD_B500_900_500_735

(Hình ảnh chỉ mang tính lừa tềnh =)))

.

Tác giả: Mộng Huyễn Công Lược

Thể loại: Hiện đại, thương giới, nhất thụ tam công, thanh thuỷ, thoải mái, chút ngược, công sủng thụ, HE

Tình trạng: Hoàn

………………………………………………………………………

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc