[Giới thiệu] Lại ái – Trương Đỉnh Đỉnh

Lười yêu

(Tạm dịch)

23630s

(Hình ảnh chỉ mang tính lừa tềnh :v)

.

Tựa gốc: Lại ái

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Hiện đại, 1×1, hoan hỉ oan gia, bá đạo thâm tình nóng tính công x khả ái trì độn lười biếng thụ, cường thủ hào đoạt, HE

Tình trạng: Hoàn

……………………………………………………………………

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc

[Giới thiệu] Thích khách – Liễu Mộc Đào

Thích khách

.

.

Tác giả: Liễu Mộc Đào

Thể loại: Xuyên qua, tương lai, cơ giáp, ABO văn, 1×1, cường cường, thâm tình vương tử công x lạnh lùng sát thủ thụ, HE

Tình trạng: Hoàn

………………………………………………………………………

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc