[Giới thiệu] Tổng hữu nam nhân tưởng thú tha – Luyến Nhân Vị Tỉnh

Rồi sẽ có một người đàn ông muốn lấy cậu

(tạm dịch)

.

Tựa gốc: Tổng hữu nam nhân tưởng thú tha

Tác giả: Luyến Nhân Vị Tỉnh

Thể loại: Dị thế đại lục, dị năng, cung đấu, 1×1, cường cường, phúc hắc công x nội hướng thụ, HE

Tình trạng: Hoàn

…………………………………………………………………………………

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc