[Giới thiệu] Trọng sinh chi hắc sắc mỹ nhân ngư – Túy Nhất Tiếu

Hắc sắc mỹ nhân ngư

.

5665832620120121190644057

.

Tựa gốc: Trọng sinh chi hắc sắc mỹ nhân ngư

Tác giả: Túy Nhất Tiếu

Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua dị giới, huyền huyễn ma pháp, nhân thú, 1×1, cường cường, nhân lang công x nhân ngư thụ, HE

Tình trạng: Hoàn

………………………………………………….

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc