[Download] Vũ Mao đồng nhân văn tập

Tình hình là tháng trước Kiếm Tam mới update phiên bản mới An sử chi loạn, đi làm Q gặp lại 2 bạn Vũ Mao lúc lớn mà cây máu muốn xịt hết qua đằng mũi X”D quả thực là mức soái, quá mức bấn a X”D

Lên mạng luc lọi đào bới cả ngày cuối cùng cũng tìm được cái tuyển tập đồng nhân về 2 bạn, cày hết đống này cũng gọi là tạm thời hạt nhiệt được cơn điên :3 vốn định xì poi từng truyện nhưng lười qué =))) thui gom thành 1 cục để mọi người down cho tiện. Tiếp tục đọc