[Giới thiệu] Chất tử – Nam Phong Ca

Chất tử

.

.

Tác giả: Nam Phong Ca

Thể loại: Cổ trang, hoán đổi linh hồn, cung đình, tranh đấu, nguỵ NP, 1×1, bá đạo công x khả ái thụ, ngược, hoan hỉ oan gia, HE

Tình trạng: Hoàn

……………………………………………….

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc