[Giới thiệu] Loạn tần – Kim Linh Tử

Loạn Tần

.

.

Tác giả: Kim Linh Tử

Thể loại: Công trọng sinh, thụ xuyên qua, nguỵ phụ tử niên hạ, cổ trang, cung đấu, chiến quốc, Tần Thuỷ Hoàng đồng nhân, 1×1, lãnh khốc bá đạo công x ôn nhuận nhị hoá thụ, thụ sủng công, HE

Tình trạng: Hoàn

……………………………………………………….

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc