[Giới thiệu] Quỳ Hoa bảo điển tại tương lai – D Điều Đường Qủa

Quỳ Hoa bảo điển tại tương lai

.

.

Tác giả: D Điều Đường Qủa

Thể loại: Xuyên qua, tương lai, huynh đệ niên thượng, nhất thụ tam công, cường cường, nhân yêu thụ, ấm áp, công sủng thụ, HE

Tình trạng: Hoàn

……………………………………………………………………

Truyện này có thể xem như nửa BG vì em thụ tuy là con trai nhưng thời gian bị biến thành con gái cũng đã ngót nghét hết phân nửa (_ _!!)

.

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc