[Giới thiệu] Trọng sinh chi cáp lôi thị chích cẩu – A Hỗ Hỗ

[Sống lại]

Harley là 1 chú cún

.

5585650120101013130550044_640

.

Tựa gốc: Trọng sinh chi cáp lôi thị chích cẩu

Tác giả: A Hỗ Hỗ

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh (chó biến thành người), 1×1, y sinh, trầm ổn công x kiện khí thụ, HE

Tình trạng: Hoàn

…………………………………………………………..

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc