[Giới thiệu] Xuyên thành nam chủ kiếm linh thũng yêu phá – Cố Thiên Âm

.

Tác giả: Cố Thiên Âm

Thể loại: Cổ trang, tu tiên, xuyên sách, sư sinh, niên hạ, chủ thụ, 1×1, cường cường, lãnh khốc bá đạo công x đạm nhiên ôn nhu thụ, HE

Tình trạng: Hoàn

…………………………………………………………………

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc