[Giới thiệu] Trọng sinh chi thiên vương chi vương – Tài Hạ Mi Đầu

Trọng sinh chi thiên vương chi vương

.

t01f3893841cf9161e1

.

Tác giả: Tài Hạ Mi Đầu

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hắc bang tình cừu, báo thù rửa hận, đấu bài, 1×1, cường cường, bá đạo cường hãn công x đạm nhiên thiên vương thụ, tình hữu độc chung, HE

Tình trạng: Hoàn

………………………………………………………………….

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc) Tiếp tục đọc