[Giới thiệu] Thừa tướng, tiết thao vật kiểm – Đường Thố Ngẫu

Thừa tướng, tiết thao vật kiểm

.

.

Tựa gốc: Thừa tướng, tiết thao vật kiểm

Tác giả: Đường Thố Ngẫu

Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, lịch sử, cung đấu, chiến quốc phân tranh, nhất thụ lưỡng công, vạn nhân mê thụ, ngược

Tình trạng: Chưa hoàn

…………………………………………………………..

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)

Tiếp tục đọc