[Giới thiệu] Luyến ái cát ni tư – Hạ Tỳ

Guinness tình yêu

(tạm dịch)

111101232752f6651729e621c2

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tềnh)

.

Tựa gốc: Luyến ái cát ni tư

Tác giả: Hạ Tỳ

Thể loại: Hiện đại, ngắn, hài, phụ tử niên thượng, 1×1, phúc hắc ôn nhu công x ngây thơ hiếu thuận thụ, công sủng thụ, thanh thuỷ, HE

Tình trạng: Hoàn

…………………………………

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)

Tiếp tục đọc