[Giới thiệu] Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện – Đoạn Tội Hoa

[Sống lại]

Cưng chiều thành nghiện

(tạm dịch)

.

Tựa gốc: Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện

Tác giả: Đoạn Tội Hoa

Thể loại: Trọng sinh, song trọng sinh, hiện đại, 1×1, huynh đệ niên thượng, phúc hắc bá đạo độc chiếm công x đơn thuần dịu ngoan khả ái thụ, ngọt, chút ngược, công sủng thụ, HE

Tình trạng: Hoàn

…………………………………………….

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)

Tiếp tục đọc