[Giới thiệu] Giáo quan,bất khả dĩ – Trúc Đào Tử

Giáo quan, đừng mà thầy…

(tạm dịch)

1C04DC4BB26BB1C899AC3A580CE0229F_500_583

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tềnh)

.

Tựa gốc: Giáo quan,bất khả dĩ

Tác giả: Trúc Đào Tử

Thể loại: đoản văn, hiện đại, quân văn, vườn trường cuộc sống, trúc mã, niên thượng, 1×1, huấn luyện viên giáo quan diện than công x đệ tử dụ thụ, công sủng thụ, ngọt ngào, HE

Tình trạng: hoàn

……………………………………

Quân văn mà ngọt ngào thấy ớn :”>

.

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)

Tiếp tục đọc