[Giới thiệu] Âu Mỹ thức ám luyến – Bất Lạc Đích Phàm Trần

Âu Mỹ thức ám luyến

.

1f92610a089bab6d37d122d0

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tềnh)

.

Tác giả: Bất Lạc Đích Phàm Trần

Thể loại: hiện đại, hắc bang, huynh đệ (?), 1×1, cường cường, bá đạo thâm tình lão đại công x thâm tàng bất lộ đặc chủng thụ, ngược, thanh thủy, HE

Tình trạng: hoàn

………………………………….

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)

Tiếp tục đọc