[Giới thiệu] Phá hiểu – Đào Công Tử

Phá hiểu

.

.

Tác giả: Đào Công Tử

Thể loại: hiện đại (phiên ngoại có bản cổ trang =))), 1×1, cường công nhược thụ, chủ nô, SM (nhẹ thôi), nóng nảy bá đạo công x đơn thuần mỹ dụ thụ, ấm áp, ngược tâm, sinh tử, HE

Tình trạng: hoàn

………………………………………………….

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)

Tiếp tục đọc