[Tử Lê] Chương 20: Kết cục (bản HE)

Chương 20:

Kết cục

(bản HE)

.

Sau khi kế vị, Băng Tà đã thể hiện hết tài năng trị quốc kinh người của hắn.

Tiếp tục đọc