[Tử Lê] Chương 19: Kết cục (bản BE)

Chương 19:

Kết cục

(bản BE)

.

Sau khi kế vị, Băng Tà đã thể hiện hết tài năng trị quốc kinh người của hắn.

Tiếp tục đọc