[Giới thiệu] Trúc mã trục mã – Cửu nguyệt đích miên bị

Trúc mã trục mã

.

largeAnimePaperscans_Hotaru-Odag-2

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tềnh)

.

Tác giả: Cửu nguyệt đích miên bị

Thể loại: hiện đại, võng phối, giáo sư tuyên truyền ôn nhu thâm tình công x chủ hiệu sách kiêm nghề lồng tiếng thụ, công thầm mến thụ, nhất kiến chung tình, bình đạm, ấm áp, thanh thủy, HE

Tình trạng: hoàn

…………………………………..

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)

Tiếp tục đọc