[Giới thiệu] Tiểu đệ – Đông Trùng

Tiểu đệ

.

1195128126

.

Tác giả: Đông Trùng

Thể loại: hiện đại, hắc bang, ngục giam, 1×1, cường nhược, phúc hắc bá đạo lão đại công x đơn thuần tiểu bạch ngu ngơ thụ, công sủng thụ (theo kiểu sủng vật ý =))), ấm áp thoải mái bán manh văn, HE

Tình trạng: hoàn

……………………………………….

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc