[Giới thiệu] Ngu Thanh – Cam Quất Nịnh Mật

Ngu Thanh

.

999d0a127e523a0b47ffc4b533f6d7968f5d8bfd1b34f-W3MPQW

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tềnh)

.

Tác giả: Cam Quất Nịnh Mật

Thể loại: ngắn, cổ trang, huyền huyễn, thần tiên yêu quái, nhân thú, 1×1, ôn nhu thê nô đạo sĩ thụ x biệt nữu tạc mao xà yêu công, thụ sủng công, HE

Tình trạng: hoàn

…………………………….

Giới thiệu: (by Tuyết lạc)

Tiếp tục đọc