[Tử Lê] Chương 12

Chương 12

.

“Không được phép chạm vào Tử Lê!” Băng Khôi hung tợn quát Huyền Tư Dịch: “Tại sao ngươi lại xuất hiện?! Nếu ngươi không xuất hiện thì đâu có thành ra thế này!”

Tiếp tục đọc