[Giới thiệu] Tuyệt thế tiểu thụ Mạc Tiểu Bạch — Trương Liêm

Tuyệt thế tiểu thụ Mạc Tiểu Bạch

.

mo_desk01

.

Tác giả: Trương Liêm

Thể loại: hiện đại + cổ đại, xuyên việt giá không, học đường, cung đình, giang hồ, nhất thu lưỡng công, sư đồ, thanh mai trúc mã, vạn nhân mê thụ, ngược, HE

Tình trạng: hoàn (4 quyển)

………………………………………….

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc