[Giới thiệu] Quyển dưỡng mi lộc kế hoạch – A Thông

Kế hoạch vỗ béo nai con

(tạm dịch)

tumblr_mh31i6px851reyvmjo1_500

(mượn tạm fanart của KNB để lừa tềnh =)))

.

Tựa gốc: Quyển dưỡng mi lộc kế hoạch

Tác giả: A Thông

Thể loại: hiện đại, Mặt than phúc hắc công x nhuyễn nhu nhân thê thụ, 1×1, hài, ấm áp, HE

Tình trạng: hoàn

……………………………………

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)

Tiếp tục đọc