[Giới thiệu] Luyến thanh – Minh Nguyệt Nô

Yêu một giọng nói

(tạm dịch)

6443121920120524131212015

.

Tựa gốc: Luyến thanh

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Thể loại: ngắn, hiện đại, ấm áp ngọt văn, 1×1, phúc hắc ôn nhu chu đáo công x thiên nhiên ngốc manh lộ si đơn thuần thụ, thanh thủy, HE

Tình trạng: hoàn

……………………………………

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)

Tiếp tục đọc