[Giới thiệu] Vương gia yếu đọa lạc – Vân Thượng Gia Tử

Vương gia muốn sa đọa

(tạm dịch)

168

(hình ảnh chỉ mang tính lừa tềnh)

.

Tựa gốc: Vương gia yếu đọa lạc

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Thể loại: đoản, cổ trang, cung đình, 1×1, gian manh vô sỉ nhưng thích đi thơ thẩn tạo dáng u buồn thừa tướng công x đáng thương số chó vương gia thụ, HE

Tình trạng: hoàn

………………………………

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)

Tiếp tục đọc