[Tử Lê] Chương 11

Chương 11

.

“Mẫu phi. . .” Một đồng âm ngọt mềm gọi về tâm tưởng của Tử Lê. Y phục hồi tinh thần ôm lấy Băng Tà đang không hài lòng vì mình bị xem nhẹ mà bắt đầu quấy, tiếp tục nhìn khuôn mặt Huyền Tư Dịch. Cẩn thận, mang chút tham luyến ngắm dung mạo tuấn tú giống Huyền Dật đến mức như cùng một khuôn mẫu khắc ra kia.

Tiếp tục đọc