[Tử Lê] Chương 9

Chương 9

.

Tuyết Cơ dần khôi phục huyết sắc mà ‘hừ’ một tiếng, bất quá trong lòng cũng buông lỏng không ít. Bởi vì Tử Lê không thể mang thai, nói cách khác xác suất Tử Lê thành hoàng hậu rất nhỏ. Dù sao đời mẹ đều dựa cả vào đời con, muốn làm mẫu nghi thiên hạ nhất định phải mang thai long tử trước! Nếu Tử Lê không thể có thai, vậy cơ hội để nàng bước lên ngôi hoàng hậu vẫn là rất lớn.

Tiếp tục đọc