[Giới thiệu] Đại quái thú bất hứa cật điệu ngã ba ba – Bát Nhật Ký Nô

Đại quái thú, không được ăn thịt papa ta!

(tạm dịch)

tumblr_mgx9mskxao1s1af84o1_500

(mượn tạm fanart của AoKuro =)))

.

Tựa gốc: Đại quái thú bất hứa cật điệu ngã ba ba

Tác giả: Bát Nhật Ký Nô

Thể loại: hiện đại, ngắn, 1×1, thô lỗ công x nhân thê thụ, ấm áp, HE

Tình trạng: hoàn

…………………………………………….

Giới thiệu:

Tiếp tục đọc